• Home
  • >
  • 科技與生活學會

科技與生活學會

顧問老師

周綺婷

幹事名單

職位

姓名

班別

主席

楊愷琪

3A

副主席

李柃瑤

3A

文書

黃洛頤

3A

財政

梁羨婷

2C

宣傳

姚卓楠 余敏睿

2C 2B

總務

程樂洛 劉咏芝

2D 2D


本年度活動

  • 烹飪活動:砵仔糕
  • 烹飪活動: 蝦多士
  • 烹飪活動:Learning English Through Cooking—S2
  • 烹飪活動: Learning English Through Cooking—S1
  • 海洋公園一日遊
  • 手工製作

Technology and Living Society

Top