• Home
  • >
  • 榮譽榜
  • >
  • 第七十四屆香港學校朗誦節(中文朗誦)

第七十四屆香港學校朗誦節(中文朗誦)

Date: 16/05/2023

吳芷瑩(五悌)參加第七十四屆香港學校朗誦節(中文朗誦) 「粵語詩詞獨誦」獲得季軍。
吳貞怡(二愛)和楊雅心(二悌)參加「普通話詩詞獨誦」獲得季軍。
而其他同學亦分別獲得「表現優良」、「表現良好」,成績驕人,值得嘉許。

 

比賽項目

獎項

班別

學生姓名

粵語詩詞

季軍

5C

吳芷瑩

普通話詩詞

季軍

2A

吴貞怡

普通話詩詞

季軍

2C

楊雅心

粵語詩詞

表現優良

5A

黃珮玲

粵語詩詞

表現優良

4A

魏曼澌

粵語詩詞

表現優良

4A

肖婷

粵語詩詞

表現優良

3A

伍妙恩

粵語詩詞

表現優良

3C

吳玉樺

普通話詩詞

表現優良

5A

陳卓瑤

普通話詩詞

表現優良

5A

盧穎詩

普通話詩詞

表現優良

2D

梁倚茵

普通話詩詞

表現優良

2C

蘇家曦

普通話詩詞

表現優良

1A

吳祉瑩

普通話詩詞

表現優良

2C

鮑靜穎

普通話詩詞

表現優良

1A

王詩涵

粵語散文

表現優良

4B

梁馨元

粵語散文

表現優良

4D

邱敏君

普通話散文

表現優良

5B

蒲頣宸

普通話散文

表現優良

4A

鮑瑤穎

普通話散文

表現優良

4B

黃瀞皚

普通話散文

表現優良

4A

鄭淑妍

普通話散文

表現優良

3A

蕭樂穎

粵語二人朗誦

表現優良

5A

高松靖

蔡樂怡

粵語二人朗誦

表現優良

5A

傅鴻鴻

林樂漫

粵語詩詞

表現良好

5D

李婉瑩

普通話詩詞

表現良好

5A

李靜蕾

普通話詩詞

表現良好

5C

陳晴雯

粵語散文

表現良好

3A

古翠研

粵語天主教經文

表現良好

5A

吳瑞霖

 

 

Top